Kwiecień 2012

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie – drzwi higieniczne na nowy blok operacyjny, otwierane automatycznie, wykonane ze stali nierdzewnej. (galeria zdjęć)

Centrum Matki i Noworodka w Kielcach – drzwi higieniczne do sal operacyjnych, otwierane ręcznie i automatycznie, wykonane ze stali nierdzewnej. (galeria zdjęć)

Maj 2012

Szpital Specjalistyczny w Nowym Sączu – drzwi higieniczne do sal operacyjnych, otwierane automatycznie, wykonane ze stali nierdzewnej.

Lipiec 2012

Szpital Uniwersytecki w Bydgoszczy - drzwi higieniczne do sal operacyjnych, otwierane automatycznie, wykonane ze stali nierdzewnej.

NZOZ Starówka w Warszawie – drzwi higieniczne do sali operacyjnej, otwierane automatycznie, wykonane z laminatu.

Sierpień 2012

Szpital Powiatowy w Mielcudrzwi przesuwne automatyczne SKJ -ID z wkładem z ołowiu.

Wrzesień 2012

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie (Klinika Chirurgii Twarzowo-Szczękowej) – 5 sztuk drzwi ze stali nierdzewnej na sale operacyjne

Szpital Pro-medica w Ełku (oddział anestezjologii i intensywnej terapii) – 5 sztuk drzwi higienicznych z laminatu.

Październik 2012

Szpital Jurasza w Bydgoszczy - drzwi SKJ-ID wykonanie ze stali nierdzewnej, lakierowane bezbarwnie z automatyką i ochroną RTG, okna RTG

Szpital Kliniczny nr 1 w Szczecinie - etap II, sale operacyjne, drzwi SKJ, ID z automatyką oraz z ochrona RTG  (galeria zdjęć)

Przychodnia Nowy Chełm w Gdańsku - sale zabiegowe, drzwi SKJ-ID, ID również z automatyką

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II – 5 sztuk drzwi higienicznych z ochroną radiologiczną

Szpital Platinum Hospitals – 23 sztuki drzwi higienicznych wykonanych z laminatu na blok operacyjny, 10 sztuk drzwi higienicznych z ochroną radiologiczną, 3 sztuki okien z ochroną radiologiczną.

Listopad 2012

Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu -2 sztuki drzwi z ochroną Pb oraz 2 sztuki drzwi przesuwnych SKJ

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II26 sztuk drzwi z laminatu do sal operacyjnych

Luty 2012

Szpital Bielański w Warszawie – dwuskrzydłowe przesuwne automatyczne drzwi higieniczne z wkładem z ołowiu oraz panele ścienne RTG dla sali operacyjnej w SOR (galeria zdjęć)

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca -  drzwi operacyjne ze stali nierdzewnej z wkładem z ołowiu dla  Zakładu Kardiologii Inwazyjnej – Blok Operacyjny z Salą Hybrydową