Sierpień 2012

Szpital Powiatowy w Mielcudrzwi przesuwne automatyczne SKJ -ID z wkładem z ołowiu.