Czerwiec 2013

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – dobudowa budynku z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii oraz Pracownię Elektrofizjologii Hemodynamiki – etap II (piętra I, II i III)  – 90 szt. drzwi higienicznych z laminatu poliestrowego do sal chorych, łazienek, szatni oraz pomieszczeń technicznych