Maj 2013

Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie – dobudowa budynku z przeznaczeniem na Oddział Intensywnej Terapii oraz Pracownię Elektrofizjologii Hemodynamiki – etap I parter – 41 szt. drzwi higienicznych z laminatu poliestrowego do sal chorych, łazienek, szatni oraz pomieszczeń technicznych

Ośrodek Okulistyki Klinicznej SPEKTRUM we Wrocławiu – drzwi medyczne wykonane z laminatu poliestrowego przeznaczone do sal operacyjnych.