Sierpień 2014

Praktyka Lekarska Rafał Nowak – drzwi medyczne wykonane z laminatu
Przychodnia w Częstochowie - drzwi medyczne przesuwne wykonane z laminatu
Sobol Health Center Szczecinek – drzwi radiologiczne otwierane ręcznie i automatycznie wykonanie z laminatu
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwerstytetu Medycznego – drzwi radiologiczne otwierane ręcznie wykonanie z laminatu, okna radiologiczne