Aktualności

Wrzesień 2014

Prywatny Szpital Salus – drzwi radiologiczne ID-Pb wykonane z laminatu, okno radiologiczne
Szpital Pediatryczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – drzwi radiologiczne otwierane ręcznie wykonanie z laminatu